Kaj je UNIVERZALNI
KULTURNI PAKET - UKP 2020?
Predlog Kulturno Civilne Inciative FT za optimizacijo strategij kulturne komunikacije med deležniki v javnem prostoru
Univerzalni kulturni paket je sveženj predlogov za rast slovenske kulture.
Naša država se sooča z dolgoročnimi izzivi na področju medijske in kolturne politike. Večina problemov ne leži v trenutnem izvajanju napačnih praks in politik, temveč v nezadostnem izvajanju pravilnih politik. Žal je škoda že storjena; državljani enostavno ne sprejemajo normalnosti niti v kulturnem, niti v drugačnih smislih. Ampak vojna proti lepoti in smislu ni zgubljena. Zato smo sestavili UKP, ki vključuje predloge za kreativno reševanje vseh nastalih izzivov. Na tej spletni strani si lahko ogledate naše predloge in jih celo naložite na svoj računalnik za prihodnjo uporabo in navdih.
Prenesi
* Vsi dokumenti so na voljo vsakemu državljanu Slovenije, kot kulturno socialna podpora v kriznih časih.

Kaj vključuje UNIVERZALNI KULTURNI PAKET - UKP20?

1. Strategijo kolturnega komuniciranja 2021
2. Smernice za avtohtono slikarsko smer
3. Unikatno, nacionalno-patriotsko tipografsko vrsto
4. Serija znamk državotvornega značaja
5. Etikete za jubilejno serijo ministrskih vin
6. Spomenik mogočnosti Slovenije
7. Čudovit cvetlični aranžma
8. Provladne slogane za mirno kontraprotestiranje
9. Osnutek libreta za domoljubno opero
10. Original pisma s predlogom za UKP
11. Predlog serije standardnih pričesk
12. Silokaz-vzorčnik za napredno komuniciranje*

* NA VOLJO V BLIŽNJI PRIHODNOSTI. Ta oblika medijske komunikacije je trenutno še vedno bolje poznana kot Power Point prezentacija. Silokaz vsebuje predloge za strategijo kolturnega komuniciranja (gl. točko 1) v pregledni slikokazni obliki. 
PODPIRAM!
Strategija komuniciranja
2021
Smernice za kulturno komuniciranje

Upoštevanje vseh naslednjih smernic – od uporabe pravilne tipografije do petja slovenske opere – bo omogočilo kulturno civiliziranost vseh slovenskih ljudi!

»Naredite mi to deželo spet kulturno!«
Ivan Kramberger
“Kulturno poslovanje je častivredno delo!”
Vasilij Govorčov

Slovenija potrebuje enotno prerojeno kulturo!

Organi oblasti se vsepovsod po svetu soočajo s problemi pri komunikaciji z državljani. V sodobni medijsko-kulturni krajini, v katero pospešeno vstopajo nove prakse in tehnologije, obstaja nevarnost »kratkih stikov«, kjer naslovniki ne prejmejo želenega sporočila, ki ga z enosmerno javno komunikacijo posredujejo organi oblasti (državna administracija, ministrstva, javne ustanove ipd.). V slovenskem prostoru je slednje opazno recimo v široko nerazumevajočem in kritičnem odzivu javnosti in strokovnih krogov na komunikacijske, oblikovalske in kulturno-komunikacijske prakse, uporabljene na nekaterih državnih proslavah leta 2020 (npr. dan državnosti, dan reformacije) ter drugih komunikacijskih projektih.

Slikarska smer
Risizem
Skupaj bomo narisali lepšo prihodnost! Predlog za avtohtono slovensko slikarsko smer.

Primer risizma v Muzeju osamosvojitve Slovenije

Ponosen narodpotrebuje svojo lastno, izrecno samobitno upodobitveno šolo. Kar je za Francoze impresionizem, za Italijane monalizem, za Američane republikanizem Andyja Thomasa, naj bo za Slovence risizem. Kljub podobnosti besed ne gre za risarsko, temveč slikarsko smer.

♰ Na vsaki oljni sliki mora biti prisoten ris, ta simbol Slovenčeve gibkosti in prekanjene moči, ki zmeraj premaga močnejše (zunanje in notranje!) sovrage.

♰ Prav tako se mora na vsakem platnu, pripadajočem risizmu, upodobiti Blejsko jezero z otokom.


Prof. Alois Muzika

Približek zgornje slike (Ravnotežje Narave, 1986, Avtor: prof. akad. Konrad Perlan)

Umetnost je lahko inspiracija za mlade
Slika: Lov na bandite z risanico, Botimir Augoštin, 1966

»Pokončni ris, ta carjevič zveri …«
Puškin

Pesmi naših umetnikov naj odmevajo po dolinah naše dežele!

Z željo, da bi vsaj delno odgovorili na tovrstne izzive in po možnosti pomagali organom oblasti pri soočanju z njimi, je Kulturno Civilna Inciativa FT pripravila pričujoči Univerzalni kulturni paket (UKP), ki vključuje konceptualne rešitve na mnogih problematičnih področjih, ki so opisana zgoraj.

Unikatna, nacionalno-patriotsko tipografska vrsta
Tipografija
Ponosni na zgodovino, komunikativni v sedanjosti!

Tipografijo Slovenec je inspiriral rojstni kraj oblikovalca Koclja Kozolca

"Beseda je pri Bogu in je od Boga. Nezaslišana sramota je, da mora pisec radostnih silokazov in vabil na državne ceremonije ob praznikih posegati po neslovenskih – rimskih, londonskih, celo švicarskih! – tiskarskih vrstah. Naj živi slovenska črka!"

Jurij Cezar, ddr.

Vse od časov starodavnih Etruščanov in Primoža Trubarja slovenski narod temelji na Besedi, na Črki. Zato UKP vključuje tudi tipografsko vrsto s posebnim pomenom za Nas. Ker Slovenci izhajamo tako iz starih Rimljanov kot iz Venetov, vsebuje tipografska vrsta elemente obeh pisav, kakor tudi posebno estetsko odličnost.

doc. prof. Marko Košuta

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

0123456789

(!"#%=?:;-.,$&')

»In ondi, bratci, se zaveste, pismo svoje in tipkarsko stavo premoči imate, ako nebesa usvojiti htete.«
Brižinski spomeniki

Zasnovano na naši lepi tradiciji!

Kulturno Civilna Inciativa FT verjame, da je za spopadanje s tovrstnimi neželenimi situacijami potrebna sistematizacija in konsolidacija strategij, ki bi zajemala vsa področja medijskega posredovanja, s posebnim poudarkom na kulturi – recimo oblikovanje spominskih objektov, državnih publikacij, tudi razvijanje specifično »državotvornih« praks v upodobitveni umetnosti, ki lahko vstopajo v javno zavest skozi dogodke, kakršne so recimo zgoraj navedene državne proslave in posebej sponzorirani razstavni dogodki.

Čisto slovenske
Znamke
Predloge za izdelavo
znamk državotvornega značaja

Dr. Feter Perlan slika znamko na Bledu

Posebno vlogo v pričujočem predlogu zavzemajo predlogi za čudovite znamke, ki zajemajo iz zakladnice likovne domišljije genija slovenskega naroda. Od panjskih končnic do živahnih veselic 21. stoletja z zvonkimi električnimi harmonikami.


"O čudovitosti pisne korespondence v nasprotju z brezdušno puščavo iz Dublina in San Francisca nadzorovanih »ne«družabnih omrežij ne bomo zgubljali besed. Slovensko pismo hoče slovensko, kleno znamko! Takšne so znamke slovenstva."

Dr. Feter Perlan

Vsaka znamka odraža en obraz Slovenskega naroda

Lov je vrl slovenski hobi

Gospodična se izmika nezaželjenemu snubcu

»Znamka pismu je kot mišica atletu.«
Dr. Feter Perlan

Narisali bomo lepšo prihodnost

Kulturno-Civilna Iniciativa FT iskreno upa, da bodo predlogi v prihodnje lahko predstavljali uporabna orodja pri reševanju »kratkih stikov« in premoščanju komunikacijskih nerazumevanj med organi oblasti in državljani.

Vrlo Sveže
Vino
Nova, edinstvena sorta "Sloven'c", vzgojena posebej za potrebe kulturnega pitja.

Slovani vinca ne prodamo, pridelano na sončnih hribčkih Bleda

Etiketo je oblikoval priznan slovenski oblikovalec
Jelenko Darko na svoji smrtni postelji

Samoraslo žlahtno kapljico Sloven'c so pridelale pridne roke menihov-skopljencev v starodavnem samostanu na brežinah Blejskega jezera. Ekipa vrhunskih enologov je ocenila vijolično kavčino Sloven'c za najboljšo tekočinsko reprezentacijo slovenskega naroda.

Sommelier Vinko Ptićić: 9/10 ***

Ob kozarcu SLOVEN'CA predlagamo, da poslušate to ganljivo glasbeno kompozicijo.

»Najlepša si, ko sem vinjen.«
Anton Vrlič, pesnik

Spominjamo se naše izčrpne zgodovine

Lepota je zmeraj ena in ista, ampak kakor vse stvari na božjem svetu, gre skoz čas. Slovenski narod je skozi zgodovino pretrpel mnoge nezaslišane krivice in trpljenja, in jih preživlja še dandanes (morda najhujše od vseh!). A skozi svojo trnovo pot je naš narod izlival dušo v presunljive umetniške spomenike, ki jih ne smemo nikoli pozabiti!

Slovenski
Protest
Provladni sloganI za mirno kontraprotestiranje

"Poglejte na tipičen sodobni protest – kako nekulturni slogani! Sama negativnost in nezaupanje. Da ne govorimo o nespoštovanju pravil slovenske slovnice, pesniške rime in metruma. Tukaj predstavljamo reprezentativen nabor konstruktivnih in slogovno brezhibnih sloganov, ki so lahko uporabljeni na pro-vladnih anti-protestih."

Klemen Divjačin - vodja kontraprotestnih shodov


"Nosi svojo dušo na leseni palici"

Yandhi

Obudimo slovensko obrt

Lepota se skriva prav v vsaki žlici, predpasniku, burklah, škornju ali telefonskem aparatu, katerega je osnula pridna slovenska roka ali zdravo kmečko pametni možgani. Žal mnoge od teh staroslavnih obrti pešajo in umirajo. Ne dajmo se!

Mogočni Slovenski
Spomenik
Srce kulturnega prostora – srce naroda

Spomenik je od nekdaj veljal za središče javnega prostora, za kulturno srce vsakega trga. Včasih je za najponosnejši motiv kipa, ki budi ljubezen do mogočnosti domovine, veljal konjeniški kip. Toda dandanašnji je po naše mnenju še boljši in veljavnejši simbol – oklepnik. Oklepnik na ponosnem piedestalu mendra sovražnike domovine. Voznik oklepnika je, v skladu s smernicami zgoraj omenjene smeri »risizma«, ris – ta najbolj slovenska izmed zveri plenilk.

"Za večni nanj spomin smo ga vklesali v peščenjak"
Peter, Apostol, Jezusov učenec

Novi stari mediji za boljšo komunikacijo

Mi vam nikoli ne bomo lagali, ker nam lahko zaupate. Kot veste, je svet poln lažnih medijev, ki skozi svoje kanale širijo neslovensko umetnost. Naš medijsko-spletni portal je vedno v službi umetniške resnice. Kot pravijo Nemci: "Gestalt und Gewalt!"

Čudovit cvetlični
Aranžma
V skladu s smernicami risizma – v skladu s smernicami ljubezni, za Slovensko generacijo Bloomer

Navodila za izdelavo tega prečudovitega venca!

Podariti človeku cvet je eno najintimnejših, ljubeznivih dejanj, ki si jih lahko zamislimo. Podariti cel aranžma narodu – je ljubeznivost sáma. Slovenski venec, ki ustreza UKP, seveda sledi smernicam avtohtone upodabljajoče smeri.

Simon Mahor Plemeniti

“Za vsako bolezen cvetlični aranžma rase!”
Pehta

Izberimo pravo pot za vseslovensko prihodnost

Avtocesta resnice je polna ovir. Marsikatera bližnjica se izkaže za pot v propad! Ali boste zavili v pravo smer? 

Z UKP varno na cesti

Osnutek libreta za domoljubno opero
SLOpera
Angelska pesem za narod angelov
Operacija Opera (»SLOpera«)
predstavlja: SAVINJSKO ZLATO
(nem.: Das Sanngold

Pojoči:
Triglav, bog (heldentenor)
Nevesta (sopran)
Zbor svizcev
Zbor risov
Glas ravnice (nema vloga)
Grof Henrik (bariton)
Kekec (sopran)
Prešeren (tenor)
Salobir (alt)
Valvasor (govoreča vloga)

Ekscerpti: 
I Akt, I scena
(Med drznimi vršaci, na sceni zbora risov in svizcev) 

TRIGLAV:
Bučite, grape, pojte, slemena!
Ustvarjenja sile divje brez kraja
Postavite narod junaškega 'imena,
Ki vaše ponosne črte povzema! 

ZBORA SVIZCEV IN RISOV:
Povzema! Povzema! (Fuga) 

TRIGLAV:
Le pojte, tovarši božanski, mojemu ljudstvu!
Prekašalo druge v junaštvu in pesmi,
Prekašalo v klenem ponosu in upu,
In ropalo klade mestom prevzetnim!

ZBOR SVIZCEV:
Prevzetnim! Prevzetnim! (Fuga)

NEVESTA:
Podari, mi Triglav, planik,
In rožmarina blagega!
Spim pod skaljavo brežin
In čakam junaka dragega!

SALOBIR:
Hehe, nevesta, s seboj te vzamem!

NEVESTA:
O zlo! Joj ne! Triglav!

TRIGLAV!
Zli kradljivec!

(Nevesta in Salobir zgineta v vorteks).      

III Akt, II scena

GROF HENRIK:
Komu pripada prstan ta bleščeč,
Katerega je vorteks siloviti
Naplavil na Savinje breg to noč,
Da sije in blešči, zaklad ta plemeniti?

GLAS RAVNICE:
Grof, le preč le preč!
Prstan zli za svet je huda vest,
Presrečnih dni ni več!

GROF HENRIK:
In vendar ga nadenem …
O gorje! Kako mi dlan gori v ognju gorkem!

LJUBLJANSKI ZMAJ
(Se manifestira iz prstana, rjove, bruha ogenj)

GROF HENRIK
Zmaj prehudi … Kodi si prišel sem motit
Slovenije velike srednji vek?
Odidi v noč  in se ne vračaj več!

ZMAJ (V resnici Salobir)
Ojej! Jehej! Uklet v prstan ta
Sem kaznovan za vedno nosit greh svoj davni,
Jetnik besnečih vorteksov Triglava boga!
Nevesta božja tu mi spi na dlani,
V prstana premenjana okroglo tvar!

GROF HENRIK
Pomeri, grozni zmaj, se z mano v boju!

ZMAJ
Poprimi za svoj bodež, silni grof!
(Se bijeta, orkestralni interludij)

GROF HENRIK
Tule – prstan! Moj – naposled!

(Nadene prstan, brž umre)V Akt, CXI scena

VALVASOR
Popisi starih del in ljudstev so težavni!
Kako zajeti le sprevrženost rodov
In stvorov zlih, in vseh čarovnic,
Ki nadlegujejo naš narod nov?

PREŠEREN
Dobri mojster starih let preslavnih,
Ne trapi svoje glave trdobučne
S hudobami, s pošastmi dni temačnih;
Posluša raji nauk ljubezni večne!

Pričaral sam z Besedo sem slovensko
Najprvih dni božanstveno nevesto:
Triglava radostno boga družico:

NEVESTA
Pričaral, pesnik, si me spet nazaj z besedo žlahtno!
O Triglav, o slovenstva steber, živi!

SALOBIR
Gorje! Gore!

KONEC

Posnetek iz Glaserjeve dvorane:

SAVINJSKO ZLATO (nem.: Das Sanngold)

Ni ponosnejše sinteze galsbe, slike in besede, kot je opera. Seveda premore slovenski cvetober že nešteto žlahtnih opernih cvetic, a nobena izmed njih se ni še soočila s temami slovenske veličine, kakor se je, recimo, Wagner z nemško. Zato berite osnutek libreta za tovrstno mojstrovino; in daj Perun, da bo nekoč živo zazvenela v Narodnem Gledališču!!

“Položite čajnik na kredenco, milostna grofica!”

Mozart (primer banalne, nedržavotvorne opere)

Finančno stabilizirajmo kulturo

Ne pustijmo, da lažna umetnost pobere ves denar iz finančnih blagajn slovenskega proračuna. Skupaj bomo odpustili neprave umetnike in usmerili finance nacionalnih institucij v prave kulturno delovne slovenske roke.

Racionaliziranje izgleda prebivalstva
Pričeske
Brez uši –
brez lasnega delikta!

Primer nacionalnih stilov

Lasje so človeku kot čelada bojevniku. Ščitijo ga pred zaletavanjem ptic in zaljšajo njegove profilne slike. V urejeni, pravni državi je v korist vseh državljanov, da se tipi pričesk standardizirajo in reglementirajo – če ne, sledi kazen! Predstavljeni tipi pričesk bi bili po naših izračunih zadostni za preskrbljenost 2-milijonskega prebivalstva.

“Frizura naredi politika”

Borut Pahor
Ljubljana, 17.12.2020

PREDLOG ZA UKP –
UNIVERZALNI KULTURNI PAKET

Spoštovani zakonodajalec in/ali organizator državotvornih dogodkov v prosveti! 

Civilna iniciativa FT si od nekdaj prizadeva za umetnost, ki bi bila vsem na dlani, v veselje in poduk poslušnemu slovenskemu narodu. Za umetnost stave črk, slikarske podobe in milo zveneče besede, ki budi v srcih sladki up lepote – in ta je, skupaj z resnico, zmeraj na strani blagorodne oblasti (katera je od Boga!).

Toda poglejmo okrog sebe; kaj vidimo v tem sivem trenutku, ki mu pravimo sodobnost? Kadar si bodi prosvetljena oblast naše domovine ponudi svojim podanikom tople, modre besede, podkrepljene z jarko živostjo PowerPointa ali video projekcije, mar ji ljudstvo ploska? Mar jo hvalijo umetelni mojstri vizualnih komunikacij? Je ne! Nehvaležnost nevrednih je tukaj vsem na dlani. Krivda ni na strani ustvarjalcev in ljubiteljev državnega reda, temveč teh, ki si je niso pripravljeni vzeti v srce. Toda izgubljena luč zaupanja je tukaj nepovratna danost: sedanjim mojstrom državotvorne umetnosti,  ceremoniarjem visokih praznikov, belo-modro-rdečim lučkarjem in upodobljevalcem ponosnih gora – ljudstvo jim ne bo več naklonilo prizanesljive misli (nedvomno krivda rovarjenja nedržavnih elementov!).

Kar bo torej potrebno, je nova, konsolidirana, uradna umetnost z vrha – kar je dobrega, ohraniti, kar je napravično zasmehovanega, ozaljšati, nove poteze izumiti – in povezati v pravičen in navdihujoč Sistem.

Prav tole vam tukaj, dobri zakonodajalci in/ali organizatorji državotvornih dogodkov v prosveti, ponuja Civilna iniciativa FT. V duhu neskončne radodarnosti, ki jo je s podeljevanjem gmotne in duhovne pomoči tistim, kateri so pomoči potrebni, zastavila naša oblast v težkih mesecih kuge in bede, predstavljamo kulturni paket Civilne iniciative FT. V njem je najti vse, kar lahko prav pride navdihnjeni in navdihujoči Oblasti, da z močjo plemenitega vzora budi zanos in srečo podanikov ob vseh primernih priložnostih.

Naš narodno buditeljski Paket sega od stave tiskanih črk prek razveseljujočih poštnih znamk vse do ponižnega predloga za novo, Slovencu domačo, smer najplemenitejše izmed likovnih umetelnosti – upodobitvenega slikopisa. Vse za harmonično delovanje naše starodavne nacije in njenega notranjega reda, ki gre vse od temeljev do temena družbe. 

Posredujte to sporočilo vsem, ki jim je mar za naš narod in njegovo kulturo!

Civilna iniciativa FT